Víza

Co byste měli vědět o vízech pro Island

Island není součástí Evropské unie (EU), ale je součástí Schengenu, dohody mezi 26 zeměmi, která umožňuje jejich občanům cestovat mezi těmito zeměmi bez víz. Schengenský prostor zahrnuje Belgii, Českou republiku, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Island, Itálii, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Držitelé pasů řady zemí mimo schengenský prostor mohou na Island cestovat bez víz. Mezi tyto země patří Austrálie, Irsko, Izrael, Japonsko, Nový Zéland, Spojené království a Spojené státy, jejichž občané mohou na Islandu pobývat až 90 dní během 6 měsíců. Budete potřebovat platný cestovní pas nebo příslušný cestovní doklad, jehož platnost přesahuje plánovaný pobyt o nejméně tři měsíce.

Občané jiných států musí před cestou na Island nebo do ostatních částí schengenského prostoru požádat o krátkodobé schengenské vízum (tzv. vízum C). Vízum umožňuje pobyt v délce maximálně 90 dní během 6 měsíců. Tato víza jsou určena pro turisty, obchodní cesty, rodinné návštěvy, oficiální návštěvy a krátkodobé studium.

O krátkodobé vízum C můžete požádat na velvyslanectvích a konzulátech v zahraničí ve městech uvedených na internetových stránkách Islandského ředitelství pro přistěhovalectví (UTL). Mnohá velvyslanectví a konzuláty využívají pro příjem žádostí poskytovatele služeb. Upozorňujeme, že osoby, kterým bylo uděleno povolení k pobytu na Islandu, ale potřebují vízum k vycestování do země, musí požádat o takzvané vízum D.

Vízum pro státní příslušníky většiny zemí stojí 80 EUR (cca 95 USD) pro dospělé a 40 EUR (cca 46 USD) pro děti ve věku 6-12 let (za děti do 6 let se neplatí). Ačkoli ve většině případů netrvá vyřízení víza déle než 15 dní, může trvat i déle. Proto se vyplatí požádat o vízum alespoň tři týdny předem. Před podáním žádosti si na konzulátu, velvyslanectví nebo u poskytovatele služeb nezapomeňte ověřit úplný seznam požadavků, které mohou zahrnovat například doklad o cestovním zdravotním pojištění a finančních prostředcích.

Vízum lze prodloužit nad 90 dní pouze ve výjimečných případech. Žádost o prodloužení lze podat na Islandském ředitelství pro přistěhovalectví v Reykjavíku. Víza pro více vstupů, která umožňují opakované 90 denní pobyty v schengenském prostoru v každém 180 denním období až do 5 let, mohou být udělena při splnění určitých podmínek.

Povolení k pracovní dovolené na Islandu mohou získat pouze japonští státní příslušníci s trvalým pobytem v Japonsku ve věku 18-26 let. Povolení je platné po dobu jednoho roku. Informace o povoleních k pracovní dovolené naleznete na internetových stránkách Ředitelství pro přistěhovalectví. Státní příslušníci jiných zemí a ti, kteří plánují pracovat delší dobu, budou muset požádat o povolení k pobytu na základě práce.