Maďarsko je součástí Evropské unie (EU) a je součástí Schengenského prostoru, ve kterém mohou jejich občané cestovat mezi těmito zeměmi bez víz.

Mějte však u sebe doklad totožnosti (občanský průkaz). Schengenský prostor zahrnuje Maďarsko, Belgii, Českou republiku, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Island, Itálii, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maltu, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Pobývat na území Maďarska mohou občané České republiky bez nutnosti přihlášení maximálně 90 dní. Pro delší pobyt je pak třeba zažádat o povolení k pobytu (podle místa) v kanceláři Úřadu pro přistěhovalectví a státní občanství.

Na druhou stranu, pokud jste občanem země mimo EU/EHP a chcete navštívit Maďarsko, měli byste mít u sebe následující doklady, které předložíte při vstupu do Maďarska.

  • Platný cestovní pas nebo cestovní doklad (platný ještě nejméně tři měsíce po plánovaném datu opuštění Schengenu a vydaný v posledních 10 letech).
  • Vízum – pokud podléháte maďarskému vízovému režimu.
  • Doklady prokazující účel vašeho vstupu. Např. rezervace hotelu, zvací dopis, pozvání na konferenci nebo jinou akci atd.

Doklad, že máte dostatečné finanční prostředky na pobyt v Maďarsku. Maďarské úřady nestanovily, jakou částku je třeba přiznat za každý den pobytu v Maďarsku.
*Na držitele britských pasů se nevztahuje kritérium platnosti a data vydání pasu.

Kromě toho vám může hraniční úředník položit několik otázek týkajících se vaší cesty do Maďarska, např:

Jaký je účel vaší návštěvy Maďarska?
Jak dlouho se hodláte v Maďarsku zdržet?
Kde se hodláte v Maďarsku zdržovat?

Tento pohraničník je osobou, která s konečnou platností rozhoduje o tom, zda vám bude povolen vstup do Maďarska, či nikoli. Vstup do Maďarska vám bude povolen, pokud pohraničník po kontrole vašich dokladů dojde k závěru, že nepředstavujete pro Maďarsko ani EU žádné riziko.

Při vstupu do Maďarska se ujistěte, že vám pohraničník dal do pasu razítko. Bez razítka byste mohli být pokutováni nebo zadrženi na území Maďarska.