Chorvatsko patří do Evropské unie (EU), ale není součástí Schengenského prostoru. Vízová politika do značné míry podobná vízové politice ostatních členských států EU.

Několik zemí uzavřelo s Chorvatskem dohodu o bezvízovém styku, která umožňuje jejich občanům navštívit Chorvatsko bez víz až na 90 dní. Ostatní však stále musí mít platné vízum, aby mohli do Chorvatska cestovat. Pokud jste český občan cestující z České republiky, nepotřebujete vízum (pokud Váš pobyt nepřesáhne 90 dnů), budete však potřebovat platný cestovní pas. Tento doklad musí být platný minimálně po celou dobu pobytu.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje české turisty, aby k přechodu hranic při cestách do Chorvatska přes Slovinsko používali výhradně mezinárodní hraniční přechody. Některá místa je totiž možné přecházet pouze pokud jste místní obyvatel se zvláštním povolením. Státní hranice je dovoleno přecházet pouze přes mezinárodní hraniční přechody.

Chorvatsko spolu s Bulharskem, Kyprem a Rumunskem jsou členskými státy EU, které se ještě oficiálně nepřipojily k schengenskému prostoru. Pokud tedy máte krátkodobé vízum s alespoň dvěma vstupy nebo povolení k pobytu pro Bulharsko, Kypr nebo Rumunsko, můžete do Chorvatska vstoupit, aniž byste museli žádat o samostatné chorvatské vízum.